Gündem

Tümör Protein p53 Nedir?

Birçok organizmada kanseri baskılamak için çok önemli bir proteindir. TP53, genomda mutasyon olmasını önleyerek genom stabilitesini korur. p53, hücre içerisinde dörtlü (tetramer) bağ yapmış halde işlevseldir.

Kanser önleyici birçok işlevi vardır. DNAgördüğünde DNAproteinlerini harekete geçirir. DNAedilemeyecek kadargördüğünde “apoptoz”u (programlanmış hücre ölümü) başlatır. Bu gen insanların 17’nci kromozomunda bulunur.

TÜMÖR PROTEİN

Kanser söz konusu olduğunda çoğu insan mutasyon sözcüğünü sıkça duyar. Genlerde, dışarıdan kaynaklı etkenlerden dolayı oluşmakta olan tüm veri kayıpları mutasyon şeklinde adlandırılır. Mutasyon kavramı yüzde 99 düzeyindeverir. Mutasyonun etkisiz kalma oranı sadece yüzde 1. Bu noktada tümör protein, akıllara gelir.

ÇOK HÜCRELİ CANLILARDA BULUNUYOR

Daha çok p53 olarak adlandırılan tümör protein, genellikle çok hücreli canlılarda yer alır. Hücre döngüsü sona erdiğihücrenin iç bölümünde mitoz bölünme konusunda hazırlıklar başlar. Bu noktada organellerin sayısı çoğaltılır ya da ATP konusunda yoğun bir hazırlık gerçekleşir.

HATALI PROTEİN VE HÜCRELER

DNA eşleşmeleri esnasında dış etkenlerden kaynaklı olarak bazı hatalar oluşabiliyor. Bu hasarlar zamanındaedilmezse birsonra hatalı proteinler ve hatalı hücreler devreye giriyor.  İşte bir tümörün başlangıcı tam olarak bu şekilde cereyan ediyor.

DNA LİGAZ ENZİMİ

Buna rağmen insan vücudunda kalkan gibi koruyan bir mekanizma bulunuyor: “DNA Ligaz Enzimi”

DNA Ligaz Enzimi’nde, p53 adı verilen tümör proteini bulunur.  1979 senesinde keşfedilmiş olan P53, bunuettiği andan itibarendöngünün durmasını sağlıyor, Hasara karşı muazzam ve şaşırtıcı birplanını devreye sokuyor. Bu sayede yeni hasarlı proteinlerin üretimineoluyor. Bu hasarlarıtaraflı ve çift taraflı DNA hasarları olarak belirtmek de mümkün…

FİLLER KOLAY KOLAY KANSER OLMUYOR

P53, direk DNA’ya bağlı durumda… Tüm hücre çekirdeklerinde istisnasız bir şekilde yer alıyor. Örneğin; fillerde p53 oranının insanlara göre 20 kat dahaolmasından dolayı filler kanserekolay yakalanmıyor. P53 ile ilişkili olarak henüz bir kanser ilacından söz edilmesi ise mümkün değil.

Instagram takipçi satın al Twitter takipçi hilesi Tiktok takipçi hilesi Tiktok takipçi hilesi Fucicort krem Seo paketleri