Gündem

Şirket Haberleri

BMS Çelik ’in 15.500.000 adet payının pay başına 4,87 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
Oyak Yatırım ’ın 32.900.000 adet payının pay başına 18,65 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
Ünlü Yatırım Holding ’in 45.532.979 adet payının pay başına 6,90 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.
Başkent Doğalgaz ’ın 175.000.000 adet payının pay başına 9,72 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi.

AEFES – Yurtdışında 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında BNP Paribas, Citigroup, HSBC Bank ve J.P. Morgan’ın yetkilendirildiği açıklandı.

ATATP – Şirket paylarının halka arzında talepler bugün toplanacak.

ARCLK –Şirketin Bolu’da Yüzey İşlem Hattı Tank Kapasite Artışı Projesi ile ilgili ÇED sürecinin başladığı medyada yer aldı.
Yurtdışında 5 yıl vadeli 350 milyon euro tutarında tahvil ihraç edildi.

AKYHO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapıldığı açıklandı.

AKSEN –Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesinde, şirketin Yozgat – 2 (15 MW) ihalesi için 19,9 Kuruş / kWh ile en teklifin verilerek ihalenin kazanıldığı açıklandı.

JCR Avrasya tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notunun “AA- (Trk) / (Stabil Görünüm)” ve Kısa Vadeli Ulusal Notunun “A-1+ (Trk) / (Stabil Görünüm) ” belirlendiği açıklandı.

BOBET – Şirket paylarının halka arzında talepler bugün toplanacak.

BJKAS – Şirketin Ziraat Bankası, HALKB ve DenizBank’tan oluşan konsorsiyum ile Mart ayında imzaladığı Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi kapsamında yapılandırmanın ön koşullarının yerine getirildiği ve  bankalara olan borçluluğunun yeniden yapılandırmasının tamamlandığı açıklandı.

BMSCH – Şirket payları Borsa’da Satış Yöntemi ile Pazartesi ve Salı günü halka arz edilecek.

DNISI –Tire OSB’de inşa edilecek olan yeni Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisinde kullanılmak üzere 1,4 milyon euro tutarındaki Ekstrüzyon ve Vulkanizasyon Fırını ve Ekipmanları alımına ilişkin sözleşme imzalandığı açıklandı.
Tire OSB’de inşa edilecek olan yeni Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisinde kullanılmak üzere 750.000 dolar tutarındaki Hamurhane Ekipmanları alımına ilişkin sözleşme imzalandığı açıklandı.

DARDL – Yunanistan’da kurulu G. Kallimanis S.A.’nın  satın alınmasına, G.Kallimanis S.A.’nın 6 bankaya olan yaklaşık 62,3 milyon euro tutarlı borçlarının, toplam 6 milyon eurosunun ödenerek teminatları ile beraber alacaklarının şirkete devrini sağlayan Alacak Devir Anlaşmasının imzalanmasına, G. Kallimanis S.A.’nın devri amacı ile Yunan mahkemelerine müracaat edilmesine karar verildiği açıklandı.

DENGE – Şirketin iştiraki Fer Gayrimenkul’ün sahibi olduğu Premier Kampus’ün bir bölümünün otel olarak düzenlenmesi ile ilgili olarak Franchise anlaşması yapılması amacıyla, Radisson Hospitality Belgium SRL/BV ile Fer Gayrimenkul arasında Niyet mektubu imzalandığı açıklandı.

DGKLB – Şirketin, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 Araştırması sonuçlarına göre 116 basamak yükseldiği medyada yer aldı.

DOAS – 500 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ENJSA – Şirketin Linyit Ocağı Kapasite Artışı Projesi ile ilgili ÇED sürecinin başladığı medyada yer aldı.

ESEN –Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesinde, şirketin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji’nin Osmaniye – 2 (15 MW) ihalesi için 18,20 Kuruş / kWh ile en teklifin verilerek ihalelerin kazanıldığı açıklanırken, şirketin 15 MW GES lisansını almaya hak kazandığı belirtildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihaleleri kapsamında, Margün Enerji’nin bu yarışmalar sonucunda 105 MWac kapasite almaya hak kazandığı ve tamamlanan yarışmalar sonunda en çok kapasiteye hak kazanan firma olduğu açıklandı.

EMKEL – Sermaye artırımından elde edilen 50,8 milyon TL fonun borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.

FONET – Türksat Uydu Haberleşme tarafından yapılan “KKTC Sağlık Bilgi Sistemi Projesi Hizmet Temini” ihalesinin 3,1 milyon dolar bedel ile şirket lehine sonuçlandığı ve imza aşamasına geçildiği açıklandı.

FROTO –Şirket tarafından kurumsal girişim sermayesi şirketi ‘Driventure’un kurulduğu medyada yer aldı.
Şirketin 2021’de enflasyonun üzerinde kar beklediği medyada yer aldı.

GARAN – 99 gün vadeli 565,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

HALKB – 91 gün vadeli 70,5 milyon TL ve 91 gün vadeli 647,5 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.

HUBVC – Optiyol Inc.’e 250.000 dolar yatırım yapıldığı açıklandı.

ISCTR –151 gün vadeli 550 milyon TL tutarında bono ihracı için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
300 milyon dolar ve 544,7 milyon euro olmak üzere 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlarken, kredinin maliyeti ABD Doları ve Euro cinsinden sırasıyla Libor+%2,50 ve Euribor+%2,25 olarak açıklandı.

IZTAR –Şirket kayıtlı sermaye tavanının 25 milyon TL’den 190 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
Şirketin Yatırım Holding statüsüne dönüşmesine karar verildiği ve nemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında ayrılma hakkı kullanım fiyatının pay başına 20,52 TL olarak belirlendiği açıklandı.

IZDMC – Çelikhane üretim kapasitesinin 1.400.000 ton/yıldan 2.800.000 ton/yıla çıkarılması için teknik proje çalışmaları ve diğer araştırmaların yapılmasına karar verilmesi sonrasında  teknik proje çalışmalarının tamamlandığı ve yatırımın ana  ekipmanlarına ilişkin ön sözleşme görüşmelerine başlandığı açıklandı.

KAREL – Kayıtlı sermaye sistemine geçiş için yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı.

KARSN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 900 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da da onaylandı.

KLKIM – Şirket tarafından 10.000 euro  sermayeli Fransa’da, “Kalekim France” unvanlı şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

MERKO – Sermaye artırımından elde edilen fonun 14,4 milyon TL’sinin tasfiye edilecek dövizli borçlarda 4,2 milyon TL’sinin tesis ve altyapı yatırımlarında, 8 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 31 milyon TL’sinin ise finansal duran varlık alımında kullanıldığı açıklandı.

NUGYO – 400 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

OSTIM – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 135 milyon TL’den 765 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

SEKUR – 3,1 milyon euro bedelli makine hattının deneme üretiminin tamamlanıp ,  yeni makinenin ürün üretimi için devreye alındığı açıklandı.

SKBNK – Fitch tarafından bankanın tüm kredi notlarının ve görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.

TATGD – Saha Kurumsal tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunun, kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notunun görünümünü teyit edildiği açıklandı.

TRILC – Şirketin Rus Covivav aşısının üretimi için Mutabakat Anlaşması imzalandığı açıklandı.

VAKBN – 119 gün vadeli 288,4 milyon TL, 176 gün vadeli 200 milyon TL, 364 gün vadeli 600 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.

YATAS – Şirket paylarının geri alınmasına ve 14.979.839 adet pay için 449,4 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildi.

EUKYO – Ege Sigorta tarafından 4,50 – 4,65 TL fiyat aralığından 252.428 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,93’e geriledi.

KUTPO – Abdullah Taşkın tarafından 648.005 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %460’a geriledi.

OSMEN – Genel Müdür Yardımcısı Bora Bekit tarafından 28,00 TL fiyattan 1.814 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,45’e geriledi.

ULAS – Tevfik Mutlu Ulaş tarafından 4,83 – 4,89 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,49’a geriledi.

ZRGYO – Ziraat Portföy tarafından 1,60 TL fiyattan 16.450.093 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,28

AGYO – Şirket sermayesinin 231 milyon TL’den %14 oranında bedelli olarak 32,3 milyon TL nakden artışla 263,3 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

BNTAS – Şirket sermayesinin 80,6 milyon TL’den %50 oranında bedelsiz olarak 40,3 milyon TL artışla 120,9 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

GEDIK – Şirket sermayesi bugün 120 milyon TL’den %110 oranında bedelsiz olarak 132 milyon TL artışla 252 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 8,7619 TL’ye karşılık gelmekte.

GEDZA – Şirket sermayesinin 11,7 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak kar payından 11,7 milyon TL artışla 23,3 milyon TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’un onayına sunulacak.

HLGYO – Şirket sermayesi 1 Haziran’da 970 milyon TL’den %5,15 oranında bedelsiz olarak 50 milyon TL artışla 1,0 milyar TL’ye yükseltilecek.

LKMNH – Şirket sermayesinin 24 milyon TL’den %50 oranında bedelsiz olarak 12 milyon TL artışla 36 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

YAPRK – Şirket sermayesinin 7,1 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 7,1 milyon TL artışla 14,2 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

YESIL – Şirket sermayesinin 6,7 milyon TL’den %3.085 oranında bedelli olarak 208,2 milyon TL nakden artışla 215 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Instagram takipçi satın al Twitter takipçi hilesi Tiktok takipçi hilesi Tiktok takipçi hilesi Fucicort krem Seo paketleri