Gündem

Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihracı kayda bağlandı

Ticaret Bakanlığı’nın İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaş eklendi.

ÖN ONAYDAN SONRA KAYIT

Tebliğe eklenen geçici hükümle de söz konusu mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili ihracatçı birliklerisekreterliğince, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün ön onayını müteakip kayda alınacak.

Tebliğ hükümleri, düzenlemenin yayımından önce gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış mallara uygulanmayacak.

Genel Müdürlük, uygulama usul ve esaslarını belirlemeye,muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, ve talimat vermeye, özel vedurumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkili olacak.