Gündem

BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıylakararları aldı.

Buna göre, kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler, takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.

GECİKME SÜRESİ 180 GÜN’E UZATILDI

Kredilerinalacak sınıflandırılması için öngörülen 90 günsüresinin, kurul kararı tarihi itibarıyla birinci ve ikinci grupta izlenen krediler için 31 Aralık 2020’ye kadar 180 gün olarak uygulanmasına karar verildi.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz deolmak üzere birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgını neticesinde ekonomik ve ticari faaliyetlerde oluşan aksaklıklar nedeniyle, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü ve 5’inci maddeleri kapsamında kredilerinalacak sınıflandırılması için öngörülen 90 günsüresinin, bu kurul kararı tarihi itibarıyla birinci ve ikinci grupta izlenen krediler için 31 Aralık 2020 tarihine kadar 180 gün olarak uygulanmasına karar verildi.

90 günlük gecikmeye rağmen ikinci grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına devam olunmasına, anılan yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin beşinci alt bendinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmamasına, bu kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına veinternet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.”

ÜÇÜNCÜ GRUPTA SINIFLANDIRILMA ŞART KALDIRILDI

Açıklamada verilen bilgilere göre, uygulama ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt,ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini de kapsıyor.

Yeniden yapılandırılmış kredilerinödemesindeki koşullar için de kolaylık sağlandı. 90 günlüksüresinin 180 güne çıkarılmasınaşekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veyaödemesi otuz gündengeciken ya da bu süre içinde birdaha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin üçüncü grupta sınıflandırılma şartı kaldırıldı.