Gündem

Ageism nedir

Ageism, daha çok yaşlılara karşı oluşmuş ön yargıları ve ayrımlarıetmek için kullanılır.

Bu ayrımcı tutum ve davranışlargençlere yönelik de olabilir.

SOSYAL SORUNA YOL AÇABİLİR

Bu ayrımcılığın sonucunda ortaya çıkan düşünceler, eylemler genellikle mağdur tarafın özgüvenini ve davranışlarınıetkiler.

AYRIMCILIĞA YAŞLILAR İLE BERABER GENÇLER DE MARUZ KALABİLİYOR

Yaşları nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan pek çok genç, yaşından dolayı yaşça kendisinden büyüklere de ayrımcılık uygulayabiliyor.

Mesela ‘Bu yaşlı bundan ne anlar?’ sorusuyla…

Bu yaş ayrımcılığını bazı yaşlılar da ihmal etmiyor, onlar da ‘Bu gençler mi yapacak?’ tarzındaki soru kalıplarıyla kendilerine yapılan ayrımcılığın aynısını sergilemiş oluyorlar…

İNSANLAR NEDEN YAŞ AYRIMCILIĞI YAPIYOR

Bununla ilgili çeşitli faktörlerden bahsedilir.

Ölümden duyulan korku, ölüm ve yaşlılığın eş anlamlı olarak algılanması.

Yaşlı ayrımcılığı gençlerin ve orta yaştakilerin güçsüzlük, işe yaramazlık, hastalık ve ölümle ilgili korkularının bir dışa vurumudur.

Bedensel güzelliğe ve cinselliğe, ekonomik verimliliğe ve üreticiliğe verilen önem.

Politika alanlarından reklam filmlerine, eğitimden yönetime her alanda gençlik, dinamiklik, üreticilik ve bireysellik gibi değerler, genç imajlar teşvik edilmektedir.