Gündem

Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisana kadar durduruldu

Koronavirüsün Türkiye’de görülmesi sebebiyle yargı alanındakikayıplarının önlenmesi amacıyla düzenlemler yapıldı.

HSK’YA YETKİ VERİLDİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM’de kabul edilen kanuna ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan’a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK’ya yetki verildi. Vatandaşlarımız hiçbirkaybı yaşamayacak, evde kalalım, riski azaltalım.”

30 NİSAN’A KADAR DURDURMA KARARI

Alınan kararlara göre, dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri,düşürücü süreler veidari başvuru süreleri deolmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamdatarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu.

Yine İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamdaveya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri,ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu.

SALGIN DEVAM EDERSE…

Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış sayılacak.

Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere biruzatabilecek ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilecek.

ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri, Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler, Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler kapsam dışında olacak.

İCRA VE İFLAS

İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamındaki icra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarakedilen satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilecek. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılacak veiçin ücret alınmayacak.

Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilecek ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilecek. Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam edecek. İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması içinolan diğer tedbirler alınacak.

DURUŞMA VE MÜZAKERELERİN ERTELENMESİ

Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi deolmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili başkanlar kurulu, ilkadli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölgemahkemeleri bakımından Hakimler ve Savcılar Kurulu,hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı belirleyecek.